Všeobecné obchodní podmínky

Identifikační údaje

Společnost:

  • Název společnosti: Jiří Kupka
  • IČ: 29036500
  • DIČ: CZ29036500
  • Sídlo společnosti: Masarykovo nám. 6/28, Kyjov, 69701
  • Místo podnikání: Masarykovo náměstí 6, Kyjov, 69701

Kontaktní údaje:

  • Email: jkupka@email.cz
  • Telefon do provozovny: 725388344
1. Objednávka jídla

Objednávku pizzy a jídla je možné provést buď telefonicky na telefonním čísle 725388344, nebo na webových stránkách www.kyjovpizza.cz. Tato objednávka je závazná pro obě smluvní strany. Telefonické a on-line objednávky se přijímají pouze v otevírací době.

2. Rozvoz jídla

Ceny za rozvoz jsou účtovány podle aktuálního ceníku. K ceně se připočítává cena za obal, která se může u jednotlivých jídel lišit.

3. Dodací podmínky

O termínu doručení může být zákazník informován na telefonním čísle 725388344, čas je však pouze orientační. Jídlo bude podle provozních možností dodavatele doručeno v co nejkratší možné době. V případě, že nastanou nepředvídatelné okolnosti, přímo ovlivňující zpoždění objednávky, bude zákazník včas upozorněn na tuto skutečnost. Jídlo se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Při dodávce zboží obdrží zákazník také vytisknutý doklad s kompletními informacemi o objednávce. Jídla jsou určena k okamžité spotřebě.

4. Osobní odběr zboží

Zákazníkům nabízíme také možnost objednání jídla s tím, že si jej mohou vyzvednout přímo v provozovně. Pokud si zákazník vytvoří objednávku on-line, měl by se vždy telefonicky informovat na čísle 725388344 o aktuální čekací době pro osobní odběr.

5. Platby za zboží

Zákazník může zaplatit zboží několika způsoby:

  • Platba platební kartou
  • Platba hotovostí
  • Platba pomocí stravních kuponů: Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner

Zásilka se zbožím obsahuje vždy účet (stvrzenku), který je zároveň daňovým dokladem. Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

6. Reklamace

Vaše reklamace vyřizujeme pouze na telefonní lince 725388344 v průběhu otevírací doby. Na reklamace, které obdržíme na firemní e-mail nebo facebook nebudeme brát zřetel.

Doporučujeme si na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je, cokoli v nepořádku ihned kontaktujte naší telefonní linku. Pro nahlášení reklamace si připravte Vaši účtenku, kterou jste obdrželi od řidiče. Na reklamované objednávky z předchozích dní nelze brát zřetel.

Při reklamování jídla požadujeme, abyste volali ihned po zjištění závady na jídle. Jídlo dovezeme zpět na provozovnu, na které vedení rozhodne, zda je reklamace oprávněná. Vrátit na provozovnu se vždy musí alespoň 80% pokrmu.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje s vědomím a souhlasem zákazníků jejich osobní údaje a to konkrétně jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje slouží především pro usnadnění budoucích objednávek zákazníků v on-line systému pomocí přihlášení, kde musí vyplňovat své údaje pouze při první objednávce či registraci.

Zákazník má možnost projevit svůj souhlas s dodávkou obchodních a reklamních sdělení prostřednictvím SMS, nebo e-mailu a to zejména za účelem pohodlného přístupu k nejnovějším informacím. Tyto informační sdělení zákazník nebude dostávat, pokud k tomu sám nesvolí.

Osobní údaje všech svých zákazníků dodavatel nepředává žádné třetí osobě. Veškeré údaje může také zákazník kdykoliv změnit v editaci svého uživatelského účtu. Toto slouží zejména při změně dodací adresy zákazníka nebo také například při doručení zboží na různé společenské události.

Svůj souhlas s uschováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních/reklamních sdělení může zákazník kdykoliv zrušit a to zasláním e-mailové zprávy na kontaktní adresu jkupka@email.cz, anebo telefonátem na číslo 725388344.

Závěrečná ustanovení

Veškeré obchodní podmínky uvedené výše jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.